„Konteksty”. Kwartalnik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk – Zakopane

Najnowszy numer  zajmującego się antropologią kultury, etnografią i sztuką, poświęcony jest w głównej mierze tekstom będącym efektem sesji naukowej „ANTROPOLOGIA, PAMIĘĆ, HISTORIA. WOKÓŁ PROJEKTU ‘ZAKOPIAŃCZYCY. W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI’”, odbyła się w dniach 9-10 grudnia 2011 roku. Organizatorami konferencji była Fundacja „Zakopiańczycy. W poszukiwaniu tożsamości” przy współpracy Muzeum Tatrzańskiego, Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego i redakcji kwartalnika „Konteksty”.
Pierwszego października 2011 otwarto w Muzeum Tatrzańskim  wystawę fotogramów w kontekście powojennej historii miasta Zakopanego i jego nietuzinkowych mieszkańców. Pomysły i dyskusje, jakie towarzyszyły organizacji skłoniły autorów do podjęcia szerszego projektu wydobywającego i eksponującego co najmniej trzy obszary szerszych problemów wartych namysłu. Kwestie, które były przedmiotem konferencji wynikały z kwerend, badań i rozmów prowadzonych przez autorów wystawy i katalogu, który jej towarzyszy. Zakopane kwatery było tylko jednym z przykładów, ale przykładem ważnym, ponieważ jaskrawym i mocno już eksponowanym, dlatego wygodnym jako przykład lub punkt odniesienia.

Oto lista wygłoszonych podczas sesji tekstów:

Jan Gondowicz – Demonizm Zakopanego. Mit i fakt
Maciej Krupa – Zakopane – między metropolią a prowincją
Antoni Kroh – Muzeum Tatrzańskie – pierwsza i ostatnia miłość
dr Małgorzata Maj, dr Stanisława Trebunia Staszel (UJ) – Życie codzienne na okupowanym Podhalu w pamięci jego mieszkańców (wywołanej materiałami archiwalnymi nienieckiego IDO)
dr Zbigniew Benedyktowicz (IS PAN) –Elementarz tożsamości – na przykładzie filmu W. Wiszniewskiego i projektu „Zakopiańczycy”
prof. Janusz Barański (UJ) – Góralszczyzna i pamięć 
Kuba Szpilka –Wędrówka po śladach, o Zakopiańczykach szukających tożsamości
Wojciech Szatkowski (MT) – Goralenvolk – kryzys tożsamości 
Piotr Mazik – Rola fotografii w małych narracjach 
prof. Barbara Fatyga (UW) – O kulturze żywej i ludowej
prof. Jerzy S. Wasilewski (UW) – Postaci niezwykłe a tożsamość lokalna
prof. Czesław Robotycki (UJ) – Lokalność a wielkomiejskie środowiska artystyczne i intelektualne, przykład Piwnicy pod Baranami
Prof. Dariusz Czaja (UJ) – Stacja Rovigo. Przyjazdy, odjazdy
dr Wojciech Michera (UW) – Tożsamość Odysa. Autobiografia
dr Zbigniew Benedyktowicz rozmawiał z dr Moniką Sznajderman (Wydawnictwo „Czarne”) – O pamięci, historii i opowieściach lokalnych na przykładzie serii SULINA.


Możliwość komentowania jest wyłączona.