W Bieszczadach…

Bieszczady noclegi to dziewiczy teren, jeden z najbardziej urokliwych regionów Polski. Nieskażone środowisko, bogactwo i piękno przyrody, niewielka liczba mieszkańców. Charakterystycznym elementem krajobrazu Bieszczad jest brak regla górnego i piętra kosodrzewiny. W najniżej położonych dolinach występuje las bukowy, bukowo – jodłowy i olszyna, na wysokości od około 600 do 1150 m w kompleksie leśnym przeważa buk z domieszką jodły i jawora, natomiast górne granice lasu tworzą karłowate buki. W obrębie roślin spotykamy aż 30 gatunków charakterystycznych dla Alp, Bałkanów i Karpat Wschodnich.

Wśród zwierząt występujących na terenie Bieszczad warto wymienić: niedźwiedzia brunatnego, rysia, żbika, jelenia, dzika, żubra.


Możliwość komentowania jest wyłączona.