Wypoczynek w Bieszczadach

Bieszczady noclegi są najbardziej wysuniętą na zachód częścią Beskidów Wschodnich. Rozciągają się od Przełęczy Łupkowskiej – 640 m. na zachodzie, poprzez Przełęcz Wyszkowską – 933 m. i dolinę rzeki Świcy (Ukraina) na wschodzie, a także Obniżenie Sninskie (Słowacja) na południu. Na terenie Ukrainy znajduję się najwyższy szczyt Bieszczad Pikuj – 1406m.

Bieszczady domki dzielimy na Wschodnie, które należą do Ukrainy oraz Zachodnie, które są w posiadaniu Polski. Nieduża część Bieszczad znajduje się na po stronie Słowackiej, z Wielkim Bukowcem (Bukovske vrchy) – 1012 m. Dolina Stryja jest naturalną granicą pomiędzy Bieszczadami Wschodnimi a Bieszczadami Zachodnimi. Wraz z chwilą zakończenia II wojny światowej granicę między Bieszczadami Wschodnimi a Zachodnimi, wyznaczała granica ze Związkiem Radzieckim, obecnie z  Ukrainą.